Kapat

Memur Alımı İlanları KAYNAK: Trcep.com

Yüksek Seçim Kurulu 15 Kamu Personeli Alımı İlanı Başlattı

YSK personel alımı ilanı son dakika olarak yayınlandı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 15 adet Seçim Uzman Yardımcısının alımı amacıyla giriş (sözlü) sınavı yapılacaktır. Yüksek Seçim Kurulu sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve Yüksek Seçim Kurulu 15 kamu personeli alımı başvuru kılavuzu son dakika olarak haberde yayımlandı. İşte YSK seçim uzmanı alımı detayları…

Yüksek Seçim Kurulu 15 Kamu Personeli Alımı İlanı Başlattı

Seçim Uzman Yardımcılığı giriş (sözlü) sınavına başvuracak adayların;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşıması,

b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından birisinden mezun olması,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P4 veya KPSS P5 türlerinden en az yetmiş puan almış olması,

ç) Giriş (sözlü) sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2020) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olması (01/01/1985 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak) veya 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Geçici 1. maddesinin 9. fıkrası gereğince Kurulun Merkez ve Taşra kadrolarında görev yapan personelin, diğer şartları taşımaları kaydıyla sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2020) itibarıyla 45(kırk beş) yaşını doldurmamış (01/01/1975 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak) olması,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmaması, Yapılacak incelemede, katılma şartlarını taşımadığı ve süresi içerisinde başvuru yapmadığı tespit edilenler giriş (sözlü) sınavına alınmazlar.

BAŞVURU ZAMANI, ŞEKLİ, YERİ VE DİĞER HUSUSLAR

Başvuru Tarihi:
Başvurular 16/12/2020 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 23/12/2020 tarihinde saat 17.00’de sona erecektir.
Başvuru Şekli:
Başvurular, Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde (https://www.ysk.gov.tr) yer alan “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile posta veya diğer iletişim kanallarıyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Giriş (sözlü) sınavına, atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday çağırılacaktır.

Aranan nitelikleri taşıyan adaylardan KPSS P4 veya KPSS P5 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacaktır.

Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü giriş sınavına çağırılacaktır.

Giriş (sözlü) sınava hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri Kurulun internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Sınava katılamayacak başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Yüksek Seçim Kurulu 15 Kamu Personeli Alımı İlanı Kılavuzu İçin Tıklayınız.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir